Ventiwave® bølgebånd
Ventiwave® bølgebånd anvendes i forbindelse med tagkonstruktioner samt bag lodrette beklædninger til at skabe den ventilation, som kræves for at bevare en sund trækonstruktion.

Ventiwave® bølgebånd er således blevet brugt i den danske byggeindustri gennem mere end 15 år til minimering af risikoen for skadelig kondensdannelse.

Tagkonstruktion

I tagkonstruktionen skaber Ventiwave® bølgebånd effektiv ventilation på tværs af spærfagene, således at hele undertaget kan betragtes som værende én flade.

Derved undgås indelukninger i forbindelse med gennemtrængende konstruktioner som f.eks. ovenlysvinduer, og tagkonstruktionen sikres effektiv ventilation uanset vindretning.

Såfremt isoleringen enkelte steder skulle lægge sig op ad tagkrydsfinéren, sikrer Ventiwave® bølgebånd luftgennemstrømning ad andre veje.

Klik for større billede
Klik for større billede Klik for større billede
Ventiwave® bølgebånd i tagkonstruktioner

Ventiwave® bølgebånd skal betragtes som et alternativ til at bore huller eller på anden måde skabe ventilationsmuligheder ved spåntagning; det kan i ventilationsøjemed betvivles hvor effektivt et flænset hul er, og Ventiwave® bølgebånd svækker ikke tømmeret.

Klik for større billede
Klik for større billede Klik for større billede
Ventiwave® bølgebånd bag lodrette beklædninger
Lodrette beklædninger

Bag lodrette træbeklædninger benyttes Ventiwave® stålbølgebånd som alternativ eller supplement til afstandslister.

Med Ventiwave® stålbølgebånd skabes der således ventilation på træbeklædningens bagside. Denne ventilation er nødvendig for at undgå dannelsen af skadelig kondensvand; endvidere tørres træbeklædningen på denne måde fra begge sider. Disse positive virkninger vil forlænge træværkets levetid.

Ventiwave® stålbølgebånd i højden 9,5mm er godkendt af Statens Skadedyrslaboratorium til musesikring.

Materialer og dimensioner

Ventiwave® bølgebånd produceres af varmforzinket stål med en godstykkelse på 0,5mm eller 0,63mm afhængig af bølgehøjden, hvilket gør det let at sømme og skrue igennem.

Ventiwave® bølgebånd kan produceres med bølgehøjde fra 6mm til 25mm og bredde fra 20mm til 1000mm.

Vi har imidlertid udvalgt de mest anvendte dimensioner, som nu lagerføres:

Anvendelse Bølgehøjde Bredde Linielast Best. nr. Bemærkninger
Tagkonstruktion
Lodret beklædning
12mm 50mm 1500 kg/m 1250  
Tagkonstruktion
Lodret beklædning
9,5mm 50mm 1500 kg/m 9550 Musesikker
Skotrender
Lodret beklædning
12mm 50mm 2000 kg/m 1250 Skrå Skrå bølger
Lodret beklædning 12mm 30mm 900 kg/m 1230  
Lodret beklædning 9,5mm 30mm 900 kg/m 9530 Musesikker
Lodret beklædning 20mm 50mm 250 kg/m 2050 Bemærk linielast
Lodret beklædning 25mm 50mm 250 kg/m 2550 Bemærk linielast
Der henvises desuden til patentnummer PR164603

Ønsker De Ventiwave® bølgebånd i andre dimensioner end ovenstående, er De naturligvis altid velkommen til at kontakte os og aftale nærmere.

Hvis De ønsker mere information i form af vareprøver og brochuremateriale opfordrer vi Dem til at udfylde vores mail-formular eller kontakte os på tlf. 97452211.

© Copyright 2002-2006 Winther Christensens Fabrikker